Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Απόφαση για πρόσληψη από τον ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου, ενός (1) δικηγόρου µε πάγια αντιμισθία και σχέση έµµισθης εντολής.

Η διαδικασία πρόσληψης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Κώδικας δικηγόρων) ΦΕΚ 208/2013 Α.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες