Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 λήγει η προθεσμία σχετικά με την: “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2014-2015”.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το κείμενο της εγκυκλίου με τις λεπτομέρειες