Πρόσληψη τριών διοικητικών υπαλλήλων στον ΔΣΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 29/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: την με αριθμ. πρωτ 542/11-11-2014 εισήγηση της επιτροπής προσλήψεων του ΔΣΑ, την από 19-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία μόνο από τις εξής ειδικότητες: 1 θέση ειδικότητας ΠΕ πληροφορικής και 2 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών. (Θέση 1 ΠΕ Οικ. Επιστημών-Λογιστικής – Θέση 2 ΠΕ Οικ. Επιστημών).

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον όρο ΙV της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι όροι απασχόλησης των προσληφθέντων υπαλλήλων ορίζονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού του ΔΣΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν περισσότερες από μία αιτήσεις θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 29/01/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στα γραφεία του ΔΣΑ.

Η Πρόσκληση με τις λεπτομέρειες για τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/diakiryxi_gia_tin_proslipsi_ypallilon_pliroforikis_kai_logistirioy_teleytaio_17-12-2015.pdf”]