Προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ

Προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ

Καθορισμός των Τομέων Β τάξης και των Ειδικοτήτων Γ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2018-2019 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑριθμ. Φ20/107330/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2635/05.07.2018
Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β 1890) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/ 2016 (Α 83).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 83), ως εξής: