Στεγαστική συνδρομή και αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς

Στεγαστική συνδρομή και αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000933 ΕΞ2016/ΧΠ1310 – ΦΕΚ B 1930 – 29.06.2016
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000939 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1311 – ΦΕΚ B 1932 – 29.06.2016
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

—-
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5101/A321 – ΦΕΚ B 2550- 25.11.2015
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από α) την πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, β) την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, γ) τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δ)  τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, ε) τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, στ) τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2014, της 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2014, της 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ζ) τις πλημμύρες της 6ης Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η) τις πλημμύρες της 21ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θ) τις πλημμύρες της 24ης, 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ι) τις πλημμύρες του Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


———
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3645/Δ.Β10 – ΦΕΚ B 1894- 08.09.2015
Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/ οικ 3329/Α32 – ΦΕΚ B 1834- 25.08.2015
Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/925/Α325 – ΦΕΚ B 1144 – 16.06.2015
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

————
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ/2260/Α325 – ΦΕΚ B 1130 – 12.06.2015
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

———-
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 363 /A321 – ΦΕΚ B 3180 – 26.11.2014
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από
α) τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
β) την πλημμύρα της 22ας Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,
γ) την πλημμύρα της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
δ) την πλημμύρα της 9ης Μαρτίου 2013 στη Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου,
ε) τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και στη Νήσο Ψέριμο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,
στ) την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 στο Δήμο Αγ. Αναργύρων– Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών,
ζ) την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,
η) την πλημμύρα της 14ης Νοεμβρίου 2013 στη Νήσο Σπετσών,
θ) τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Άργους − Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας,
ι) τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ για τους πλημμυροπαθείς