Πρώτη πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων και μελών εφορευτικής επιτροπής

Από την Παρασκευή 27/10/2023 η πρώτη πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων και μελών εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΠΣ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Οι εφαρμογές: α) “Καταχώρησης των Γραμματέων, των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής” και β) “Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ” δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εκτέλεσης εργασιών 1ης πληρωμής των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, από την Παρασκευή 27/10/2023 στις 09:00 π.μ. και έως την ολοκλήρωση των εργασιών πληρωμής. Για την εκ νέου ενεργοποίηση των εφαρμογών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση»