«Σχολικά Γεύματα» 2023-2024. Τα Δημοτικά Σχολεία που παρέχονται

Αριθμ. 83695 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5620/22.09.2023
Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες του πίνακα του Παραρτήματος (άρθρο 2).

Άρθρο 2
Παράρτημα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

 

«Σχολικά Γεύματα» 2023-2024. Τα Δημοτικά Σχολεία

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης