Σε λειτουργία οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης οφειλετών

Σε λειτουργία από Δευτέρα 1.4.2024 οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) που θα παρέχουν σε όλους τους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια την πλήρη εικόνα των οφειλών τους

 

Οι νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες στον δανειολήπτη με καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και το ισχύον επιτόκιο

Επίσης θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την περιοδικότητα των δόσεων, το ύψος τους, την ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής

 

Η υποχρέωση αυτή των servicers η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από Δευτέρα 1 Απριλίου 2024, θεσπίστηκε με τον νόμο 5072/2023