Σε περίοδο χιονοπτώσεων απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι

Σε περίοδο χιονοπτώσεων απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι

Σε περίοδο χιονοπτώσεων και κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 απαγορεύεται το κυνήγι ΌΛΩΝ των θηραμάτων, σε περίπτωση που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Κάλυψης του εδάφους με χιόνι.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και η πυκνή χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους πολλών περιοχών, αλλά και σε πολλά είδη της άγριας πανίδας, με αποτέλεσμα να απειλείται η πληθυσμιακή κατάσταση πολλών σπάνιων και προστατευόμενων ειδών.

Αναζητώντας τροφή, νερό και καταφύγιο σε καταλληλότερα ενδιαιτήματα, πολλά είδη ορνιθοπανίδας καταφεύγουν εξαντλημένα σε υγρότοπους και χερσαίες περιοχές της Ελλάδας, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά καλύτερες

  

Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη ή ακόμη και από αρκτικές περιοχές και σπανιότατα εμφανίζονται σε τόσο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η αναγνώρισή τους και η διάκρισή τους σε σχέση με τυχόν θηρεύσιμα είδη.

Ως εκ τούτου όλες οι δασικές υπηρεσίες εκδίδουν σχετικές απαγορευτικές αποφάσεις

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων 86/69, 996/71, του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της απαγόρευσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων

Κυνηγετικό έτος 2019-2020. Είδη θηραμάτων και ποσότητα ανά κυνηγό