Σεμινάρια για ασκούμενους και νέους δικηγόρους από τον ΔΣΑ

Σεμινάρια για ασκούμενους και νέους δικηγόρους από τον ΔΣΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων – εικονικών δικών για ασκούμενους και νέους δικηγόρους, με τον γενικό τίτλο «Εισαγωγή στην Πολιτική Δίκη – Βασικά ένδικα βοηθήματα και η άμυνα επ’ αυτών»Η συστηματική παρακολούθηση των σεμιναρίων θα οδηγήσει σε λήψη σχετικού πιστοποιητικού

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής: