Σεμινάρια για δικηγόρους στο προσφυγικό – μεταναστευτικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σεμιναρίων για Δικηγόρους, στο προσφυγικό-μεταναστευτικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Πρόγραμμα σεμιναρίων TRALIM

(Training for Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration)

Δ΄ ΡΩΜΗ, 3-4 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τις αντιπροσωπείες της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, διοργανώνει στις προαναφερόμενες χώρες διήμερο σεμινάριο σε θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου, με έμφαση στα θέματα προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Training for Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration -TRALIM).

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από κοινού από όλους τους ανωτέρω φορείς και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Το σεμινάριο διεξάγεται (το ίδιο κάθε φορά) σε κάθε μία από τις παραπάνω 4 συμμετέχουσες χώρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάθε φορά 15 δικηγόροι από τη χώρα του τόπου διοργάνωσης και 5 δικηγόροι από κάθε μία από τις υπόλοιπες 3 συμμετέχουσες χώρες (επομένως, συνολικά προβλέπεται ότι κάθε φορά θα συμμετέχουν 15+5Χ3=30 δικηγόροι).

Το σεμινάριο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική επίσημη βεβαίωση συμμετοχής.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2),

(β) η εξοικείωση με τα θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου (που αποδεικνύεται από σχετικούς τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία/απασχόληση στα αντικείμενα αυτά, παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων) και

(γ) η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, που για τα εκτός Ελλάδος σεμινάρια ανέρχεται στο ποσό των 260 ευρώ. Όσον αφορά σε τυχόν άλλα κόστη, γίνεται γνωστό ότι το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα αγοράς των αεροπορικών εισιτηρίων με επιστροφή μέχρι του ποσού των 400€ και των λοιπών μεταφορών, τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο επιλογής των διοργανωτών και όλα τα γεύματα.

Η επιλογή κάθε φορά των συμμετεχόντων γίνεται με κλήρωση μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η συμμετοχή κάποιου σ΄ ένα από τα 4 αυτά σεμινάρια αποκλείει τη συμμετοχή του στα υπόλοιπα.

3. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στο σεμινάριο της Ρώμης, το οποίο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα διεξαχθεί το διήμερο 3-4 Απριλίου 2017 (αναχώρηση από την Ελλάδα 2 Απριλίου, επιστροφή 4 Απριλίου) και στο οποίο θα συμμετάσχουν 5 Έλληνες δικηγόροι.

Από τους 5 Έλληνες δικηγόρους οι 4 θα προέρχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο δε 5ος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών.

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται όσοι δικηγόροι – μέλη του ΔΣΑ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο σεμινάριο της Ρώμης να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένα τα σχετικά έγγραφα), έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της εξοικείωσής τους με το αντικείμενο (σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα παραπάνω, υπό 2α και 2β) και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 260 ευρώ προς τον ΔΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για τον συνολικό αριθμό των συναδέλφων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ            Ο Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE

Βασίλης Αλεξανδρής              Παναγιώτης Περάκης

Πηγή: dsa.gr