Σημαντικές αυξήσεις στις τελικές τιμές ρεύματος Φεβρουαρίου

Σημαντική αύξηση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Φεβρουάριο παρά τις μεγάλες μειώσεις των τιμών που προσέφεραν οι πάροχοι, λόγω της μικρής κρατικής επιδότησης

 

Η μικρή επιδότηση για καταναλώσεις έως 500 kWh (0,04 ευρώ/kWh) αυξάνει σημαντικά τις τελικές χρεώσεις κατά περίπου 60% σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Η μέση τελική τιμή, μετά την κρατική επιδότηση διαμορφώνεται περίπου στα 0,17 ευρώ/kWh. Τον Ιανουάριο, λόγω της υψηλής επιχορήγησης, ήταν περίπου στα 0,11 ευρώ/kWh
Οι τελικές τιμές των παρόχων για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ
Γ1/Γ1Ν
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: έως 500 kWh 0,159 ευρώ, πάνω από 500 kWh 0,211 ευρώ/kWh

Elpedison
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,127 ευρώ/kWn με εμπρόθεσμη πληρωμή

ΗΡΩΝ
Generous Home
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,1672 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Protergia
Οικιακό Energy Save
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,208 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

DOUBLE Generous Home
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,1497 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

SOLAR Generous Home
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,1045 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οικιακό MVP Reward
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,148 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Electricity HomeDay
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,145 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

WATT & VOLT
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,205 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΖΕΝΙΘ
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,159 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

NRG
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,17 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Ελίν
Τελική τιμή Φεβρουαρίου 2023: 0,145 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης