Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Αριθμ. 71669 – ΦΕΚ B 2282 – 22.10.2015
Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών