Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών

Αριθμ. 129468/Ε1 – ΦΕΚ B 1719 – 17.08.2015
Σύσταση οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16 – Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης