ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ. Πρόσληψη ιατρών

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του σε ιατρικές υπηρεσίες (ιατρική εποπτεία και παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής σε εργαζόμενους, αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες των εγκαταστάσεων του ΣΕΦ) ζητά να συνεργαστεί με δύο (2) ιατρούς για τετράωρη (4) πενθήμερη εργασία υπό καθεστώς Έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος με τις λεπτομέρειες