Στατιστικά Βουλευτικών Εκλογών Σεπτεμβρίου 2015. Εκλογείς

Στατιστικά Βουλευτικών Εκλογών Σεπτεμβρίου 2015. Εκλογείς

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ‐ ΠΙΝΑΚΕΣ
1 Εκλογείς κατά εκλογική περιφέρεια και φύλο (Γʹ Αναθεώρηση 2015)
2 Μεταβολή εκλογικού σώματος μεταξύ Βουλευτικών Εκλογών Ιαν. 2015 και 2015 Γʹ
3 Μεταβολή εκλογικού σώματος μεταξύ Βουλευτικών Εκλογών 2012 και 2015 Γʹ
4 Νέοι Εκλογείς κατά εκλογική περιφέρεια και φύλο (Γʹ Αναθεωρηση 2015)
5 Νέοι Εκλογείς (18‐19 ετών) κατά εκλογική περιφέρεια και φύλο (Ιαν. 2015 ‐ 2015Γʹ)
6 Νέοι Εκλογείς (πολιτογραφήσεις) κατά εκλογική περιφέρεια και φύλο (Ιαν. 2015‐2015Γʹ)
7 Ηλικιακή κατανομή εκλογικού σώματος κατά εκλογική περιφέρεια

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ‐ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
8 Σύγκριση εκλογ. Σώματος των τριών τελευταίων βουλευτικών εκλογών
9 Οι δέκα εκλ. Περιφέρειες με τη μικρότερη εκλ. Δύναμη
10 Οι δέκα πολυπληθέστερες εκλογικές Περιφέρειες
11 Οι νέοι εκλογείς από τις Βουλ. Εκλογές Ιαν. 2015 ως την 2015 Γʹ Αναθ.
12 Ηλικιακή κατανομή εκλογικού σώματος (συνολικά)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ‐ ΠΙΝΑΚΕΣ
13 Ετεροδημότες κατά εκλογική περιφέρεια προέλευσης και φύλο (Γʹ Αναθεώρηση 2015)
14 Ετεροδημότες κατά εκλογική περιφέρεια διαμονής και φύλο (Γʹ Αναθεώρηση 2015)
15 Τμήματα Ετεροδημοτών που θα συσταθούν σε Εκλογικές Περιφέρειες
16 Τμήματα Ετεροδημοτών κατά Εφετειακή και Νομό