Συμβολαιογράφοι. Αποχή από συμβόλαια και πλειστηριασμούς

Συμβολαιογράφοι. Αποχή από συμβόλαια και πλειστηριασμούς

Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν αποχή από τη σύνταξη συμβολαίων και από τη διαδικασία πλειστηριασμών

Αποχή από τη σύνταξη συμβολαίων και από τη διαδικασία πλειστηριασμών αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι μετά από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8-1-2020 το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
Η αποχή αποφασίστηκε να διαρκέσει έως 26 Ιανουαρίου 2020 που έχει προσδιοριστεί η σύγκλιση της τακτικής συνέλευσης των συμβολαιογράφων και η οποία μπορεί να γίνει αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 2020 αν δεν έχει απαρτία

Οι συμβολαιογράφοι Αθήνας, Πειραιά και πανελλαδικά απέχουν για τις πρόσφατες ρυθμίσεις που τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, απειλώντας τους με βαριά πρόστιμα.

Οι συμβολαιογράφοι αποδέχονται, όπως τονίστηκε και στη συνέλευση τους την αρμοδιότητα της υποβολής ηλεκτρονικά των δηλώσεων για τον καταλογισμό των φόρων στις μεταβιβάσεις, αντιδρούν όμως στο να βεβαιώνουν εκείνοι και όχι η φορολογική αρχή (ΔΟΥ) το ύψος του φόρου.

Προς τούτο έχουν ζητήσει βελτιώσεις στις πρόσφατες ρυθμίσεις ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να διασφαλίζει τις συναλλαγές, τους πολίτες και το συμφέρον του δημοσίου.

Η απόφαση για την αποχή υπερψηφίστηκε από τους 400 περίπου παρόντες συμβολαιογράφους