Συντάξεις 2019. Αυξήσεις και μειώσεις μετά τον επανυπολογισμό

Συντάξεις 2019. Αυξήσεις και μειώσεις μετά τον επανυπολογισμό

Τα νέα ποσά των συντάξεων όπως διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 μετά τον επανυπολογισμό
Στο ενημερωτικό σημείωμα που θα αναρτηθεί τον Σεπτέμβριο θα εμφανίζονται τα νέα ποσά των συντάξεων όπως διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 μετά τον επανυπολογισμό

Τα ενημερωτικά εκκαθαριστικά του Φεβρουαρίου και των υπόλοιπων μηνών του 2019 θα αναρτηθούν αργότερα εντός του έτους.

Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Βρούτσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός περίπου 222.983 συντάξεων.

Πρόκειται για συντάξεις του πρώην ΕΤΑΑ, ειδικές κατηγορίες συντάξεων χηρείας και ορφανικές , συντάξεις του ΝΑΤ, διεθνείς συντάξεις και ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση

Για τις συντάξεις που προέκυψε αρνητική προσωπική διαφορά θα μειωθούν ανάλογα με το ποσό της διαφοράς

Για τις συντάξεις που προέκυψε θετική προσωπική διαφορά (κυρίως λόγω των υψηλών εισφορών που είχαν καταβληθεί) θα δοθούν μικρές αυξήσεις. Η χορήγηση των αυξήσεων θα γίνει σε 5 ετήσιες δόσεις.

Για την πλειονότητα των συντάξεων δεν υπάρχουν προσωπικές διαφορές και παραμένουν στο ίδιο καταβαλλόμενο καθαρό ποσό

Στα ενημερωτικά εκκαθαριστικά θα εμφανίζονται η εθνική και η ανταποδοτική σύνταξη.

Η Εθνική Σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης

Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης

Σχετικά:

ΕΦΚΑ. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού και μετά, για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.