Αποτελέσματα εξετάσεων 2024 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης

Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις της 14ης Απριλίου 2024 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης.

Οι υποψήφιοι/ες διαγωνίστηκαν στις θεματικές ενότητες της ελληνικής ιστορίας, της γεωγραφίας, του ελληνικού πολιτισμού, των θεσμών του πολιτεύματος, καθώς και στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου της ελληνικής γλώσσας.

Από το σύνολο των 5.656 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, οι συμμετοχές ανήλθαν στις 5.252 (92,91% προσέλευση) και το ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 58,86%, δηλαδή 3.090 υποψήφιοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π.

Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, στην αρμόδια Δ/νση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024 στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και θα είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/aitiseis/?form=1#login

με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Από τον ίδιο σύνδεσμο θα είναι δυνατή η εκτύπωση του ατομικού Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)