Σύσταση Μητρώου Δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου

03-08-2017 Ανάρτηση αποτελεσμάτων γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύσταση μητρώου δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

– – –

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε με δελτίο τύπου, ότι παρατείνεται ως τις 22 Μαίου 2017, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους Δικηγόρους επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο υπό σύσταση Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστάται με προκήρυξη Μητρώο Δικηγόρων του άρθρου 2 της κυα οικ.12205/2016 «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2864/9.9.2016)

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Μητρώο δικηγόροι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Ασύλου τα περιγραφόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής μέχρι 22 Μαίου 2017 (παράταση)

Ο αριθμός των Δικηγόρων που θα περιληφθούν στο Μητρώο ορίζεται σε 28.

Για την εγγραφή θα διεξαχθεί γραπτή διαγωνιστική διαδικασία

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

03-08-2017 Ανάρτηση αποτελεσμάτων γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύσταση μητρώου δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου