Τα καταστήματα και οι υπηρεσίες (ΚΑΔ) που ανοίγουν 04-05-2020

Τα καταστήματα και οι υπηρεσίες (ΚΑΔ) που ανοίγουν 04-05-2020

Κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που ανοίγουν από 04-05-2020

Λιανικό Εμπόριο

– Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:

• βιβλία / χαρτικά

• oπτικά

• αθλητικός εξοπλισμός

• φυτά

– Αγορές Καταναλωτών (άρθρο 37 Ν. 4497/2017)

– Απελευθέρωση μετακινήσεων για τους κλάδους των λαϊκών αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια

Υπηρεσίες

– Κομμωτήρια

– Κουρεία

– Κέντρα αισθητικής

– ΚΤΕΟ
Οι ΚΑΔ των παραπάνω επιχειρήσεων και υπηρεσιών που ανοίγουν 4 Μαΐου 2020 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΤΕΟ)

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

96.09. 19.08 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών (υπάγεται στο γενικό ΚΑΔ 47.78)

 

Τα Στάδια επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας και οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που ανοίγουν