Υποχρεωτική η φοίτηση στα νηπιαγωγεία από τεσσάρων (4) ετών

Υποχρεωτική η φοίτηση στα νηπιαγωγεία από τεσσάρων (4) ετών

Καθολική η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους όλης της χώρας
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

Με την ένταξη και των τελευταίων 27 Δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο σύνολο των δήμων όλης της χώρας.

Οι 27 δήμοι προστίθενται στους 298 Δήμους στους οποίους πέρσι και φέτος εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Το μέτρο συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους προς του δήμους για τυχόν προβλήματα κτιριακών υποδομών.

Παράλληλα, ελευθερώνονται θέσεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για να δεχθούν μικρότερα σε ηλικία παιδιά.

Πέραν της μεγάλης βοήθειας που προσφέρει το μέτρο στους εργαζόμενους γονείς, τα οφέλη είναι και παιδαγωγικά καθώς τα παιδιά εντάσσονται ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης ήταν απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και 60 χρόνια.

Σχετικά:

Οι 184 δήμοι της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Οι δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Αριθμ. 100872/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2569/27.06.2019
Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους δήμους στους οποίους από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38), όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Υποχρεωτική η φοίτηση στα νηπιαγωγεία από τεσσάρων (4) ετών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως