Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, από την Πέμπτη 17-07-2014 θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3 αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων.

Τα πρόστιμα

ΓΓΔΕ. Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014