Ταχύρυθμο πρόγραμμα για κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού

Ταχύρυθμο πρόγραμμα για κατάρτιση απόφοιτων των πανεπιστημιακών τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο επάγγελμα του ξεναγού και χορήγηση της σχετικής άδειας επαγγέλματος ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 17/02/2014 έως 17/04/2014, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο ανώτατος αριθμός καταρτιζομένων καθορίζεται στα 40 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά  στο υπουργείο Τουρισμού μέχρι και τις 24/1/2014 (πληροφορίες στο αρμόδιο Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης τηλ. 210-3736182-134).

Η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης τυπικών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων.

Επισημαίνεται ότι το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο και το ύψος του θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ατόμων που θα το παρακολουθήσουν.

 

Αριθμ. 9 – ΦΕΚ Β 24 – 13.01.2014
Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.