Ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζώα συντροφιάς – κατοικίδια

Ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζώα συντροφιάς – κατοικίδια

Ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, μπορείτε να ταξιδεύετε ελεύθερα με τον σκύλο, και τη γάτα σας, εφόσον το ζωάκι σας διαθέτει ευρωπαϊκό διαβατήριο για ζώα συντροφιάς.Το διαβατήριο αυτό εκδίδεται από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο και πρέπει να περιέχει κατάλληλα στοιχεία για αντιλυσσικό εμβολιασμό.

Αν έχετε σκύλο, γάτα ηλικίας κάτω των 3 μηνών (και δεν έχει εμβολιαστεί κατά της λύσσας), πρέπει να συμβουλευθείτε τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες της χώρας που θα ταξιδέψετε

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο για ζώα συντροφιάς ισχύει μόνο για σκύλους, γάτες και κουνάβια. Αν έχετε άλλα ζώα, όπως κουνέλια ή καναρίνια, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την είσοδο / έξοδο ζώων από τη χώρα που θα ταξιδέψετε.

Αν πάρετε μαζί σας ένα ζώο στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα ή τη Φινλανδία, το ζώο αυτό πρέπει να έχει λάβει αγωγή κατά του εχινόκοκκου (ταινίας ) ως εξής :

η αγωγή πρέπει να έχει χορηγηθεί από κτηνίατρο μέσα στις τελευταίες 120 το πολύ ώρες και τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα ή τη Φινλανδία

η αγωγή πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στη σχετική ενότητα του διαβατηρίου από τον κτηνίατρο που τη χορήγησε.

Ταυτοποίηση

Το ζωάκι σας χρειάζεται ηλεκτρονικό μικροτσίπ ή ευανάγνωστο τατουάζ που να έχει γίνει πριν από τις 3 Ιουλίου 2011 με τον ίδιο κωδικό που έχει δηλωθεί στο διαβατήριο.Άλλα ζώα και φυτά

Μπορείτε να μεταφέρετε ζώα ή φυτά – καθώς και μέρη αυτών – όταν ταξιδεύετε σε χώρες της ΕΕ. Όμως, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη μεταφορά απειλούμενων ειδών ή προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Ενδέχεται να χρειάζεται άδεια για να ταξιδέψετε με ορισμένα είδη.

Για να ενημερωθείτε για ένα συγκεκριμένο είδος, πρέπει να συμβουλευθείτε την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων αναφοράς για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρχή της χώρας σας για να μάθετε αν χρειάζεται πιστοποιητικό για τη μεταφορά ενός συγκεκριμένου είδους.

Σε περίπτωση εκδήλωσης κρουσμάτων ασθένειας ζώων, μπορεί να υπάρξουν και τοπικοί περιορισμοί ως προς τη μετακίνηση ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Αν σκοπεύετε να μεταφέρετε ζώα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Πηγή: europa.eu

 Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός της Ένωσης, η είσοδος ή η επανείσοδος στην Ένωση όπως επίσης και η έξοδος από αυτή (ακόμη κι όταν έπεται εισόδου στην Ένωση), οριοθετούνται από ένα σαφές νομοθετικό, ενωσιακό κι εθνικό πλαίσιο που στόχο έχει να προστατέψει την υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και των ζώων αλλά και να εξασφαλίσει τη σωστή μεταχείριση των ζώων που για πολλούς συνανθρώπους μας αποτελούν τον πιο στενό σύντροφο της ζωής τους.

 

 

ΣχετικάΚατοικίδια- Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα

 Μεταφορά ζώων συντροφιάς με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

– Μεταφορά ζώων συντροφιάς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς