Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων

Η ίδρυση ενός φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχoϊδης έρχεται ως συνέχεια του νόμου 3982/2011, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί κτλ, τον οποίο είχε ο ίδιος προωθήσει ως υπουργός Ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός, αφού έχουν ετοιμαστεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα έχει προχωρήσει στο στάδιο της εφαρμογής. Εξηγώντας ο κ Χρυσοχοίδης τα βήματα που θα ακολουθηθούν είπε στους δημοσιογράφους ότι:

-«Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Αυτό που κάνουμε τώρα,  δηλαδή με το νομοσχέδιο το οποίο είναι ήδη κατατεθειμένο στην Βουλή και έχει την σχετική πρόβλεψη είναι ότι η διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής του νόμου, θα διεξάγεται πλέον μέσα από έναν φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που όπως ξέρετε είναι ο τεχνικός σύμβουλος της χώρας». O υπουργός είπε ακόμη ότι το νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις, όπου περιλαμβάνονται οι σχετικές ρυθμίσεις θα ψηφιστεί πριν τα Χριστούγεννα και συνεπώς το ΤΕΕ από το νέο χρόνο θα ξεκινήσει τη νεά προσπάθεια για την πιστοποίηση των επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πιστοποίηση θα πάρουν αμέσως οι τεχνίτες των έξι βασικών ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων), εφ’ όσον διαθέτουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια επαγγέλματος.

Για τεχνίτες μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων (π.χ. ελαιοχρωματιστές, χτίστες, σιδεράδες, πετράδες, καλουπατζήδες, πατωματζήδες κ.λπ.) η πιστοποίηση θα γίνεται με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία (π.χ. ένσημα, φορολογικά παραστατικά κ.ά.). Επίσης, απόφοιτοι σχολών ΙΕΚ και άλλων επαγγελματικών σχολών θα έχουν άμεση πρόσβαση στη διαδικασία πιστοποίησης.

Οσοι από τους τεχνίτες τόσο των αδειοδοτημένων όσο και των μη αδειοδοτημένων ειδικοτήτων δεν διαθέτουν άδεια, σχετικό πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης, ούτε τεκμήρια εμπειρίας, για να πιστοποιηθούν θα πρέπει να περάσουν από εξετάσεις, σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του αντικειμένου τους, που θα διοργανώνει ο φορέας πιστοποίησης.

Το κόστος πιστοποίησης θα είναι εφ’ άπαξ ποσό, το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ειπώθηκε αρμοδίως ότι το ποσό θα είναι σίγουρα χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα για τους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Πηγή: tee.gr και enet.gr