Τέλος στην υποχρέωση χρήσης μάσκας στα ΜΜΜ και ταξί

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα ΜΜΜ και στα ταξί καταργήθηκε επίσημα από 27.3.2023

 

Συγκεκριμένα:

Με ΚΥΑ (ΦΕΚ) τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό καταργούνται και παραμένουν ΜΟΝΟ σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας