Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 82/2015 – ΦΕΚ A 160 – 30.11.2015
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2€ κοπής 2015 με θέμα α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους

Άρθρο 1
1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2€, σε δύο παραστάσεις, με διπλή θεματολογία: α) «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» και β) «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης».
2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται−τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης και των δύο ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2015.
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι:
Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ»
− Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται μία σημαία ως ένα σύμβολο ένωσης ανθρώπων και πολιτισμών με κοινά οράματα και ιδεώδη που στοχεύουν σε ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Δώδεκα αστέρια που μετουσιώνονται σε ανθρώπινες φιγούρες αγκαλιάζοντας τη γέννηση της νέας ευρώπης.
− Εντός του πυρήνα περιμετρικά, αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και οι χρονολογίες «1985−2015»
− Εντός του πυρήνα και δεξιά, αποτυπώνεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
− Εντός του πυρήνα και κάτω από την τελευταία προς τα δεξιά φιγούρα, αποτυπώνονται τα αρχικά του ονόματος του καλλιτέχνη Γεώργιου Σταματόπουλου.
− Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ: 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»
− Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται, με φόντο το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ο Σπύρος Λούης με το κύπελλο που του απονεμήθηκε.
− Εντός του πυρήνα περιμετρικά, αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ».
− Εντός του πυρήνα, δεξιά και πάνω, αποτυπώνεται το έτος κοπής «2015».
− Εντός του πυρήνα και δεξιά, αποτυπώνεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
− Εντός του πυρήνα και κάτω, αποτυπώνεται η μονογραφή του καλλιτέχνη Γεώργιου Σταματόπουλου.
− Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Άρθρο 2
Τις ποσότητες των εν λόγω κερμάτων το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 3
Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις της εθνικής όψης

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/160a_2015_nomismata.pdf”]