ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Πρόσληψη 2 μεταπτυχιακών φοιτητών

στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Penelope-Πλασμονικά νανοσωματίδια για αποδοτικές, σταθερές και φθηνές οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες