Τι ώρα αρχίζει η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη

Τι ώρα αρχίζει η Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2023 στην Θεσσαλονίκη

 

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ. κατάθεση Στεφάνου στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 

Η στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2023 στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 11.00 π.μ.