Τρεις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Στρατολογίας

Τρεις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Στρατολογίας με κωδικούς TaxisNet

 

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.stratologia.gr, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε επιπρόσθετα να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα κάτωθι αιτήματα, με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet:

  1. Διόρθωση έτους γέννησης στα Μητρώα Αρρένων.
  2. Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τα Μητρώα Αρρένων.
  3. Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων.

Για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISnet.

  

 

Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Στρατολογίας με κωδικούς TaxisNet

 

Για τυχόν απορίες που άπτονται ζητήματα στρατολογικής φύσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν στο stratologia.gr

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδό σας μέσω TAXISnet, παρακαλούμε καλέστε κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν στο stratologia.gr