Τριετής απαγόρευση κυνηγίου σε καμένη έκταση της Σητείας

Αριθμ. 1058 – ΦΕΚ B 2475 – 17.09.2014

Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 25−9−2014 έως 25−9−2017) σε καμένη έκταση των Δ.Κ. Χανδρά και Αρμένων του Δήμου Σητείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 25−9−2014 έως 25−9−2017, στην καμένη έκταση στην περιφέρεια των Δ.Κ.Χανδρά και Αρμένων του Δήμου Σητείας.

Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες και όπου είναι δυνατόν με δρόμους και ρέματα (όπως στον συνημμένο χάρτη και πίνακες συντεταγμένων) ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρος της, για τον καλύτερο έλεγχο της.

Ο χάρτης και οι πίνακες συντεταγμένων