ΤΣΜΕΔΕ. Εκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου πληρωμής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες: Μ.ΛΕΚΚΑ

Αθήνα, 01/08/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για πρώτη φορά είναι δυνατή η εκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede.Η ενέργεια αυτή έγινε στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, της οικονομίας και του εξορθολογισμού των δαπανών προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για το ταμείο .

Συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους) να εισάγουν

1. Αριθμός δύναμης

2. Αριθμός ΤΕΕ

3. ΑΜΚΑ

στα αντίστοιχα πεδία ,προκειμένου να εκδίδουν από εδώ και στο εξής τα ειδοποιητήριο πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους μας την δυνατότητα εγγραφής τους στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα ,προκειμένου να εκτυπώνουν:

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα για ελεύθερους επαγγελματίες
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς
3. Ασφαλιστική ενημερότητα /Αποδεικτικό οφειλής για διακανονισμό (Ν.4152/2014) μετά τις 10/08/2014 όπου θα ενεργοποιηθεί η εν λόγω εφαρμογή πιλοτικά ,κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από την υπηρεσία στο site του ΤΣΜΕΔΕ
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας .

Εκ της Δ/νσης Εισφορών