Μηχανικοί. Παράταση πληρωμής εισφορών Β εξαμήνου 2016

ΕΦΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 των Μηχανικών ασφαλισμένων

24/01/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση 3/20-1-2017 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου, έτους 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017