Βουλευτικές εκλογές 2015. Χορήγηση χαρτιού για τα ψηφοδέλτια

Αριθ. 31005 – ΦΕΚ B 1874 – 04.09.2015
Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015