Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογικές δαπάνες και Capital Control

Τραπεζικοί λογαριασμοί κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001171ΕΞ 2015/Χ.Π. 2581
Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. (Capital Control)

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001172ΕΞ 2015/Χ.Π.2582
Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών υποψηφίων βουλευτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.(Capital Control)