Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογική χρηματοδότηση

Αριθ. 31005 – ΦΕΚ B 1874 – 04.09.2015
Καθορισμός ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015