Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογικοί φάκελοι και ψηφοδέλτια

Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογικοί φάκελοι και ψηφοδέλτια

Αριθ. 30085 – ΦΕΚ B 1864 – 29.08.2015
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου