Βουλευτικές εκλογές 2015. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ενστόλων. Πως ψηφίζουν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 31565

ΘΕΜΑ: Τρόπος άσκησης εκλογικού δικαιώματος στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, νεοσύλλεκτων οπλιτών καθώς και πρωτοετών σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα 28 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 30079

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 30

ΘΕΜΑ: Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015