Βουλευτικές εκλογές 2015. Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων

Αριθ. Oίκ. 31206 – ΦΕΚ B 2018 – 16.09.2015
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. 31842 – ΦΕΚ B 2018 – 16.09.2015
Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015