Νέες κατηγορίες ανεμβολίαστων εργαζομένων με υποχρεωτικά 2 τεστ

Νέες κατηγορίες ανεμβολίαστων εργαζομένων με υποχρεωτικά 2 τεστ

την εβδομάδα PCR ή rapid και με δική τους δαπάνη

 

Υποχρεωτικά PCR ή rapid τεστ (2) φορές την εβδομάδα για νέες κατηγορίες εργαζομένων

 

Εργαζόμενοι:

σε δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 
Η ΚΥΑ (ΦΕΚ) με τα μέτρα που ισχύουν για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ορίζει:

Ειδικώς για τους εργαζόμενους στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους σε δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σύμφωνα με το σημείο 3 ο διαγνωστικός έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Σχετικά: Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα. Υποχρεωτικά PCR ή rapid τεστ