Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στις ληξιαρχικές μεταβολές

Υποχρεωτική είναι πλέον η αναγραφή του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ σε όλες τις ληξιαρχικές μεταβολές, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα παράνομων συντάξεων.

Επιπλέον, θα περιέχουν και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, που θα συμβάλει στους ελέγχους διασταύρωσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και των ασφαλιστικών ταμείων.

Βασικό ρόλο στο σύστημα αυτό επιτελούν η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και οι ληξίαρχοι, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου, έχουν την κεντρική ευθύνη για την αξιόπιστη και ακριβή συλλογή και καταχώρηση των βασικών στοιχείων ταυτοποίησης των πολιτών. Η βασική πληροφορία στα ληξιαρχεία καταφθάνει από τους ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά κυρίως διασφαλίζεται από τις άλλες συναρμόδιες αρχές.

Στις περιπτώσεις θανάτου, οι ληξίαρχοι θα εκδίδουν μηχανογραφικά τη ληξιαρχική πράξη, η οποία είναι πλέον αδύνατο να εκδοθεί χωρίς να περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ταφή είναι αναγκαία πια μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθίσταται σαφές ότι τα κεντρικά στοιχεία ταυτοποίησης του θανόντος, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ πρέπει να δηλώνονται στους ληξιάρχους προκειμένου να προχωρήσει η όλη διαδικασία.