Υποχρεωτικό ένα self test την εβδομάδα για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα

Υποχρεωτικό ένα self test την εβδομάδα για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα

που απασχολούνται στους κλάδους που εμπίπτουν στις σχετικές ΚΥΑ

 

Η νέα ΚΥΑ για το υποχρεωτικό ένα self test για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209 – ΦΕΚ τεύχος Β 2192 /26.5.2021
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

 

 
Το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

Ηλεκτρονικά η δήλωση αποτελέσματος self-test για κορονοϊό