ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

- - -
Ads by Google

ΑΣΠΑΙΤΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες