Διαδικασία ελέγχου κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές

Aριθμ. οικ. 7791/Α314 – ΦΕΚ B 2658 – 08.10.2014

Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές.