ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ. Πρόσληψη 4 δικηγόρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Download (PDF, 207KB)