ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Προσλήψεις

- - -
Ads by Google

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες