Ευρυζωνικές Συνδέσεις στους Πρωτοετείς Φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ

Μηνιαία επιδότηση για την παροχή internet σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές που θα εγγραφούν το 2017 στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο θα έχουν και φέτος οι πρωτοετείς φοιτητές των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας.

Από την Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, ξεκινά η δράση «εύρυ-where» και μέσω της ιστοσελίδας της (https://www.eury-where.gr) οι φοιτητές που εγγράφονται φέτος για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν το προσωπικό τους κουπόνι.

Με αυτό το κουπόνι θα μπορούν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο, με την παροχή σημαντικής επιχορήγησης για ευρυζωνική σύνδεση (σταθερή ή κινητή) για δώδεκα μήνες.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται στα πέντε ευρώ ανά μήνα και η συνολική αξία του κουπονιού καλύπτει κατά μέγιστο το 80% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

Σημειώνεται, ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχου και συμβολαίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.062.000 ευρώ σε δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται στο σύνολό του από πόρους προερχόμενους από το αποθεματικό ταμείο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
– – –Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2017-2018. (ΚΥΑ Αριθμ. 2536 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2933/25.08.2017)

Αντικείμενο
1. Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017- 2018» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
2. Οι δικαιούχοι φοιτητές δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική τους σύνδεση στο
διαδίκτυο.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:
– Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.
– Καλύπτει μέχρι το 80% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα πέντε ευρώ (5,00€) το μήνα.
– Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.
Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ).

Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).
Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.
Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της δράσης.
2. Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.
3. Εξαργύρωση – Χρήση του κουπονιού από τους δικαιούχους φοιτητές.
4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband) – Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €5,00/μήνα
• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή
• Παροχή τουλάχιστον 4GB/μήνα σε όγκο δεδομένων
• Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband, όπου απαιτείται.
• Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων
• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

2. Πρόσφορα σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο – Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €5,00/μήνα
• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.
• Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.
· Δωρεάν παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem router κ.α.), όπου απαιτείται
• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους δικαιούχους
1. Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα μπορεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) που του έχουν χορηγηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμά του, να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος και δικαιούχος της δράσης.
Εφόσον είναι δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να επιλέγει να τον λάβει στο e-mail/κινητό του. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και να εντοπίζει τις προσφορές που τον ενδιαφέρουν.

2. Στο κατάστημα ο δικαιούχος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο.
Ο υπάλληλος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης, ελέγχει τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και αν το κουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί.

3. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών της προτίμησής του και το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

4. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό κουπονιού του δικαιούχου.
Παραστατικό που δεν φέρει το σωστό κωδικό κουπονιού δεν θα είναι επιλέξιμο από τη δράση.

5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και θα εκτυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης, (ενδεικτικά: Φόρμα επιλογής προϊόντων δικαιούχου υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου, σύμβαση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και δικαιούχου κλπ) καθώς και από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο, δελτίο αποστολής – τιμολόγιο απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κλπ).

6. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, εάν ο κωδικός κουπονιού αντιστοιχεί στο προϊόν (ευρυζωνική σύνδεση) που πράγματι επέλεξε και προμηθεύτηκε.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Δράσης (ΚΥΑ Αριθμ. 2536 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2933/25.08.2017)