Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Προσλήψεις

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το ΦΕΚ της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

Download (PDF, 148KB)