ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πρόσληψη καθαριστριών

Έγκριση πρόσληψης καθαριστριών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες